RAWICZ.8log.pl | Strona: 20.html

Temat: TiR - PROGRAMY ĆWICZEŃ I WYKŁADÓW
WYKAZ HARMONOGRAMÓW PONIŻEJ WEDŁUG KOLEJNOŚCI: - Program zajeć - REKREACJA I TURYSTYKA NADMORSKA | IIIrok - Program zajęć TOPOGRAFIA | I rok TiR | sem.zimowy Program zajeć - REKREACJA I TURYSTYKA NADMORSKA | IIIrok REKREACJA I TURYSTYKA NADMORSKA TiR III + G IV, BL.3, wykłady, 30 godz. * strona www 1.Istota rekreacji i turystyki nadmorskiej. Definicja nadmorskiej strefy turystycznej. Cechy i rodzaje aktywności rekreacyjno-turystycznej w pasie nadmorskim. 2.Potencjał walorów rekreacyjno-turystycznych strefy nadmorskiej Polski. Elementy środowiska przyrodniczego – podstawowe stymulatory rozwoju turystyki i rekreacji. Woda morska i jej morfologiczne oddziaływanie. Bioklimatyczne oddziaływanie wybrzeża. Walory wypoczynkowe nadmorskich terenów leśnych. 3.Bariery rozwoju funkcji turystycznej w strefie nadmorskiej Polski. Polityka państwa a zagospodarowanie przestrzenne nadmorskiej strefy turystycznej. Procesy koncentracji w strefie nadmorskiej. Bariery przyrodnicze (naturalne) rozwoju turystyki. Bariery zagospodarowania przestrzennego. Bariery społeczne. 4.Atrakcje turystyczne polskiego wybrzeża Bałtyku. Zasoby i walory przyrodnicze oraz pozaprzyrodnicze polskiej strefy nadmorskiej 5.Zagospodarowanie rekreacyjno-turystyczne pasa nadmorskiego Polski. Struktura przestrzenna zagospodarowania turystycznego strefy nadmorskiej. Modelowe układy ... turystyki morskiej. 8.Turystyka w planach i strategiach rozwoju gmin nadmorskich. Planowanie przestrzenne w strefie brzegowej. Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju gmin nadmorskich. Perspektywy zwiększenia walorów turystycznych gmin nadmorskich. 9.Światowe rynki rekreacji i turystyki nadmorskiej i morskiej. Cechy rynków, sfera podaży i popytu turystycznego. Czynniki determinujące aktywność rekreacyjną i turystyczną. Charakterystyka wybranych rynków rekreacji i turystyki nadmorskiej. Literatura Boruszczak M. (red.), 2001, Perspektywy rozwoju uzdrowisk polskiego wybrzeża Bałtyku, WSTiH, Gdańsk. Gołembski G. (red.), 1999, Regionalne aspekty rozwoju turystyki, PWN, Warszawa-Poznań. Miotke-Dzięgel J., 2002, Turystyka morska, Wyd. Un-tu Gdańskiego, Gdańsk. Owsiak J. (red.), 1980, Geograficzne podstawy użytkowania turystycznego strefy nadmorskiej, Instytut Turystyki, Warszawa. Szwichtenberg A. (red.) 2001, Efekty dziesięcioletniej transformacji nadbałtyckiej gospodarki turystycznej, Koszalin. Szwichtenberg A., 1991, Stymulatory i bariery rozwoju funkcji turystycznej w polskiej strefie...
Źródło: wnpus.fora.pl/a/a,472.htmlTemat: GEOGRAFIA - PROGRAMY ĆWICZEŃ I WYKŁADÓW
Program zajeć - REKREACJA I TURYSTYKA NADMORSKA| IVrok REKREACJA I TURYSTYKA NADMORSKA TiR III + G IV, BL.3, wykłady, 30 godz. * strona www 1.Istota rekreacji i turystyki nadmorskiej. Definicja nadmorskiej strefy turystycznej. Cechy i rodzaje aktywności rekreacyjno-turystycznej w pasie nadmorskim. 2.Potencjał walorów rekreacyjno-turystycznych strefy nadmorskiej Polski. Elementy środowiska przyrodniczego – podstawowe stymulatory rozwoju turystyki i rekreacji. Woda morska i jej morfologiczne oddziaływanie. Bioklimatyczne oddziaływanie wybrzeża. Walory wypoczynkowe nadmorskich terenów leśnych. 3.Bariery rozwoju funkcji turystycznej w strefie nadmorskiej Polski. Polityka państwa a zagospodarowanie przestrzenne nadmorskiej strefy turystycznej. Procesy koncentracji w strefie nadmorskiej. Bariery przyrodnicze (naturalne) rozwoju turystyki. Bariery zagospodarowania przestrzennego. Bariery społeczne. 4.Atrakcje turystyczne polskiego wybrzeża Bałtyku. Zasoby i walory przyrodnicze oraz pozaprzyrodnicze polskiej strefy nadmorskiej 5.Zagospodarowanie rekreacyjno-turystyczne pasa nadmorskiego Polski. Struktura przestrzenna zagospodarowania ... Działania marketingowe i strategie rozwoju turystyki morskiej. 8.Turystyka w planach i strategiach rozwoju gmin nadmorskich. Planowanie przestrzenne w strefie brzegowej. Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju gmin nadmorskich. Perspektywy zwiększenia walorów turystycznych gmin nadmorskich. 9.Światowe rynki rekreacji i turystyki nadmorskiej i morskiej. Cechy rynków, sfera podaży i popytu turystycznego. Czynniki determinujące aktywność rekreacyjną i turystyczną. Charakterystyka wybranych rynków rekreacji i turystyki nadmorskiej. Literatura ... Owsiak J. (red.), 1980, Geograficzne podstawy użytkowania turystycznego strefy nadmorskiej, Instytut Turystyki, Warszawa. Szwichtenberg A. (red.) 2001, Efekty dziesięcioletniej transformacji nadbałtyckiej gospodarki turystycznej, Koszalin. Szwichtenberg A., 1991, Stymulatory i bariery rozwoju...
Źródło: wnpus.fora.pl/a/a,471.html