RAWICZ.8log.pl | Strona: 20.html

Temat: [MIX] Metaloznawstwo, wybrane zagadnienia - J.Pacyna
Metaloznawstwo, wybrane zagadnienia J.Pacyna http://www.ksiegarnia-techniczna.com.pl/okladki/6/ks_/8389388936.jpg Spis treści: 1. Badania makroskopowe tworzyw metalicznych 2. Badania nieniszczące 3. Badania materiałów przy użyciu mikroskopu świetlnego 4. Badania materiałów przy użyciu mikroskopów elektronowych 5. Odkształcenie plastyczne i rekrystalizacja materiałów metalicznych 6. Układy równowagi fazowej stopów dwuskładnikowych 7. Stale niestopowe, surówki i żeliwa 8. Obróbka cieplna i cieplno-chemiczna stali 9. Stale stopowe i stopy specjalne 10. Metale nieżelazne i ich stopy 11. Materiały spiekane i kompozyty 12. Własności mechaniczne materiałów DODATEK D.1. Klasyfikacja stali (wg PN-EN 10020) D.2. Systemy oznaczania stali (wg PN-EN 10027) Format: PDF (skan, wysoka...
Źródło: nedds.pl/index.php?showtopic=469047Temat: Ceramizery?
penetrujące, a wynika to właśnie z właściwości nazwanej handlowo magnetyc, Magnetyc to nic innego jak wiekrza ilość aktywnych polimerów, tam poprostu są takie same substancje co w STP do oleju - ... profilach mechanicznych, metarulgicznych nikt tego niezbadał, przecież jak poducent zapewnia że tworzy się ta warstwa to to powinno być szczególnieudowodnione czyli badanie pod mikroskopem, badanie przy uzyciu rentgena i innych wymyslnych technikbadania metalu. A tym czasem ani producentowi nie zależy by to udowodnić ani przeciwnikom ceramizera - a dyskutwać by dyskutowale ze chej... Nastepną sprawą dziwną jest to że jak może istniec...
Źródło: froum.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?t=17687


Temat: K. Jaracz - Prezentacja pracy magisterskiej
" />ja robię prezentację na temat badania własności mechanicznych metali czyli ogólnie o wszystkich właściwościach metali i metodach ich badań chociaż temat pracy tak jak Janek też mam inny
Źródło: upeti.eu/forum/viewtopic.php?t=404


Temat: [MIX] Poradnik Inżyniera - Mechanika
15. Metaloznawstwo 16. Badania własności metali 17. Korozja i ochrona metali przed korozją 18. Defektoskopia 19. Materiały niemetalowe 20. Paliwa i smary 21. Jednostki miary Format: PDF Rozmiar: ~45 MB 1654...
Źródło: nedds.pl/index.php?showtopic=467156


Temat: Super materiał przyszłości: magnez
bardzo oczarował naukowców? Magnez wszędzie wokół nas Potrzeba redukcji wagi pojazdów jest coraz bardziej nagląca, zaś magnez jawi się jako metal wysoce efektywny, a przy tym ekologiczny. Naukowców najbardziej interesuje jego ... związkach. Magnez stanowi ważny element świata roślinnego, we wszystkich roślinach zielonych wchodzi w skład chlorofilu. Rewolucja w przemyśle samochodowym? Obecnie bada się właściwości magnezu głównie z myślą o jego zastosowaniu w ... można się też spodziewać w wypadku paliwowych oraz fotowoltaicznych ogniw, a ze względu na jego dobre właściwości elektromagnetyczne i wysokoczęstotliwościowe – także w telefonach komórkowych, komputerach osobistych, aparatach fotograficznych i innym sprzęcie. Magnez jest również poważnym kandydatem na następcę elementów metalowych używanych w przemyśle maszynowym. Wcześniej naukowcy muszą jednak dokładnie zbadać mechaniczne, chemiczne i fizyczne cechy tego pierwiastka. Trudno się go formuje ... pomocą metalowych stopów zawierających magnez i inne metale. Chodzi mianowicie o to, by znaleźć odpowiednie połączenie do takiego stopu. Magnez jest na razie niesłychanie oporny i potrzebuje wzmocnienia struktury za pomocą bardzo drogich domieszek, takich jak neodym, iterb, lantan itp. Na obecnym etapie badań zastosowanie tych rzadkich pierwiastków podniosłoby, a nie zredukowało koszty produkcji. Mimo wszystko można powiedzieć, iż zanosi się jednak ... w tym zakresie dopiero nadejdą. Aby jak najszybciej wydobyć je na światło dzienne, naukowcy i inżynierowie korzystają ze wsparcia komputerowego modelowania struktur poszczególnych stopów, dzięki którym badania idą znacząco naprzód. Dzięki ... warunkach realnych stop może się zachowywać inaczej, dlatego też model komputerowy należy jeszcze sprawdzić w ramach wielu badań. Oprac. JAROSŁAW PIOTROWSKI ‟21.WIEK”, 09/wrzesień 2010
Źródło: jogin.hopto.org/forum/viewtopic.php?t=1817


Temat: Zanieczyszczenia Wody
RODZAJE I ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZENIA WÓD Przez zanieczyszczenie wód rozumiemy niekorzystne zmiany właściwości fizycznych, chemicznych i bakteriologicznych wody spowodowane wprowadzaniem w nadmiarze substancji nieorganicznych (stałych, płynnych, gazowych), organicznych, radioaktywnych czy wreszcie ciepła, ... (pestycydy), nawozy (głównie związki fosforu i azotu), węglowodory aromatyczne (benzo(a)piren), sole metali ciężkich, silne kwasy, zasady, fenole, krezole Zanieczyszczenia wód w Polsce: ZANIECZYSZCZENIA WÓD PŁYNĄCYCH Stan czystości rzek polskich od lat ulega pogorszeniu. Od 1964r. kiedy to rozpoczęto ujednolicanie kryteriów badania jakości wód rzecznych, zmniejszyła się długość odcinków rzek z wodami I klasy czystości, przybyło natomiast wód klas wyższych oraz nie odpowiadających ... spowodowany napływem nadmiernej i substancji organicznych. Niebezpieczny jest także dopływ pestycydów zawierających w swoim składzie metale ciężkie oraz węglowodory chlorowane. Niebezpieczeństwo ze strony pestycydów polega na ich kumulacji w organizmach oraz ... przemysłowymi i komunalnymi związków biogennych, soli metali ciężkich, węglowodorów chlorowanych, ropy i ropopochodnych. Na dużą skalę występują także zanieczyszczenia termiczne i radioaktywne. W niektórych akwenach, jak Zatoka Gdańska i Zatoka Pucka, ... i wysypisk; -oczyszczanie ścieków i unieszkodliwianie osadów ściekowych. Metody oczyszczania ścieków to: mechaniczne - polegające na usuwaniu zanieczyszczeń nierozpuszczalnych, tj. ciał stałych i tłuszczów ulegających sedymentacji lub flotacji przy użyciu urządzeń...
Źródło: gadaczka.pl/viewtopic.php?t=113